Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Známe vítěze třetího ročníku programu Štědré dny ČEPS

19. 12. 2023

Společnost ČEPS je již tradičním partnerem Giving Tuesday. V tomto roce se již potřetí zapojila do štědrého úterý se svým charitativním projektem Štědré dny ČEPS. V průběhu prosince měli jejich zaměstnanci možnost seznámit se s deseti vybranými dobročinnými projekty, které registrovaly svou aktivitu do Giving Tuesday 2023 a splňovaly podmínky Dárcovského programu ČEPS.

Svým hlasováním pak zaměstnanci rozhodli, které tři projekty získají podporu ve výši 150 tisíc korun pro každý z nich. Výzva byla směřována na charitativní a sociální pomoc, podporu zdravotně handicapovaných a lidí v tíživé životní situaci.

„ČEPS si plně uvědomuje svůj díl odpovědnosti za prostředí, ve kterém působí. V rámci dárcovského programu ročně podpoří stovky projektů z nejrůznějších oblastí. Těší nás, že jsme se mohli letos již po třetí připojit k iniciativě Giving Tuesday s vlastní výzvou Štědré dny ČEPS. Akce opět propojila hodnoty dárcovského programu s energií zaměstnanců. Výsledkem je nejen podpora jedinečných projektů, ale také upevnění vazeb s neziskovými organizacemi a posílení partnerství,“ uvedla Hana Klímová, ředitelka sekce Komunikace společnosti ČEPS.

V interním hlasováním zaměstnanci společnosti rozhodli o tom, že podpoří organizaci Zdravotní klaun a jejich projekt Darujte smích do dětských nemocnic. Zdravotní klaun je organizace, která pomáhá zejména dětským pacientům, ale i seniorům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním je přinášet radost, dobrou náladu a naději na místa, kde se jich příliš nedostává.

Jako druhý vybrali projekt Zastavme násilí na dětech! od Centra LOCIKA. V Centru LOCIKA pomáhají dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už v roli přímých obětí nebo svědků. Chrání tak zájem dítěte a poskytují dítěti i jeho rodičům odbornou pomoc. Jejich cílem je nastavit zdravé vztahy v rodině.

Třetí projekt od organizace DEBRA ČR a jejich projekt Pomoc lidem s nemocí motýlích křídel. DEBRA ČR pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Poskytuje odborné poradenství, informuje o nemoci a možnostech léčby a propojuje pacienty a jejich rodiny z celé ČR, podporuje pacienty materiálně. Úzce spolupracuje s týmem odborníků klinického EB Centra při FN Brno. 

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. 

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 78 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 795 km a 220 kV o délce 1 824 km. 

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.