Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Štědré dny ČEPS: získejte grant 150 000 Kč i dary od zaměstnanců

18. 10. 2023

I v roce 2023 chystá společnost ČEPS, výhradní provozovatel národní elektroenergetické přenosové soustavy, u příležitosti Giving Tuesday speciální akci v rámci svého Dárcovského programu. Ze všech výzev, které se do Giving Tuesday přihlásí od 1. do 14. listopadu a splní kritéria, vybere Asociace společenské odpovědnosti 10 nejzajímavějších projektů, které postoupí do hlasování zaměstnanců ČEPS. Tři organizace, které dostanou nejvíce hlasů, obdrží finanční dar ve výši 150 000 Kč pro každou z nich. Další vybrané projekty budou moci zaměstnanci podpořit individuálními dary.

Společnost ČEPS si plně uvědomuje nejen své výsadní postavení v rámci české elektroenergetiky, ale vnímá i svou důležitou úlohu na poli společenské odpovědnosti. Ročně podpoří stovky projektů z nejrůznějších oblastí, od rozvoje technického školství přes pomoc hendikepovaným a potřebným po humanitární pomoc. I letos se ČEPS zapojuje do oslav Giving Tuesday s vlastním projektem, Štědrými dny ČEPS. Akce je unikátní v tom, že dává příležitost zaměstnancům rozhodnout o tom, kam poputují granty dohromady ve výši 450 000 Kč. Zaměstnanci mohou také zaslat vybraným organizacím dary srážkou ze mzdy, což v minulých letech využily desítky z nich.

Těší nás, že má projekt takový ohlas a můžeme ho i letos zopakovat. Podtrhuje to fakt, že ČEPS tvoří lidé, kterým je dobročinnost blízká a neváhají přenést svou vlastní energii tam, kde je to aktuálně potřeba,“ říká Hana Klímová, ředitelka sekce Komunikace společnosti ČEPS.

Co je pro zapojení do Štědrých dnů potřeba udělat? Stačí v termínu od 1. do 14. listopadu v rámci Giving Tuesday 2023 zaregistrovat svou výzvu. Interní hlasování zaměstnanců ČEPS proběhne ve dnech od 4. do 14. prosince 2023

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Výzva je směřována na projekty nebo aktivity zaměřené na dobročinnou a sociální pomoc: 

  • Podpora hendikepovaných
  • péče o seniory
  • podpora lidí v tíživé životní situaci
  • výchova a vzdělávání dětí a mládeže

*Finanční dar lze poskytnout příjemci s právní formou: příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fon, obec. 

„Dalo by se říct, že se společností ČEPS už spolupracujeme v rámci Giving Tuesday pravidelně a můžeme tak několika organizacím významně pomoci v jejich často nelehké práci. Mám velikou radost, že se to podaří i letos a štědrý grant poputuje tam, kde je to nejvíce potřeba,“ dodala Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Giving Tuesday v Česku již od roku 2016 zastřešuje.

Ohlédnutí za minulými ročníky

Které projekty zvítězily v minulých letech? 

Vybrané podpořené projekty v roce 2022: 

  • Staňte se součástí barevného příběhu 2023, organizace Děti patří domů
  • Pomozte nám zorganizovat ozdravný pobyt pro vážně nemocné děti, Nadační fond Kapka naděje
  • Zasazení 3000 smíšených stromů, organizace Home for trees

Více o Štědrých dnech 2022

Vybrané podpořené projekty v roce 2021: 

  • Aby babička a děda mohli být doma, organizace Anděl Strážný
  • Krok blíž k léčbě pro malé anděly, organizace Asociace genové terapie
  • ZORA – čtení pro zrakově hendikepované, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Více o Štědrých dnech ČEPS 2021.

O společnosti ČEPS

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. 

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 940 km a 220 kV o délce 1 824 km. 

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). 

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.