Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

V rámci Štědrých dnů zaměstnanci ČEPS rozhodli, kam poputuje více než půl milionu korun

12. 1. 2023

Společnost ČEPS se v loňském roce již podruhé zapojila do Giving Tuesday se svým charitativním projektem Štědré dny ČEPS. V průběhu loňského prosince měli zaměstnanci možnost seznámit se s deseti vybranými dobročinnými projekty, které registrovaly svou aktivitu do Giving Tuesday 2022 a byly v souladu s podmínkami Dárcovského programu ČEPS.

Svým hlasováním pak zaměstnanci rozhodli, které tři projekty získají podporu ve výši 150 tisíc korun pro každý z nich. Výzva byla směřována na charitativní a sociální pomoc, podporu zdravotně handicapovaných a lidí v tíživé životní situaci.

„ČEPS plně vnímá svou roli na poli společenské odpovědnosti. V rámci Dárcovského programu ročně poskytuje podporu stovkám projektů v různých oblastech, od ochrany životního prostředí po pomoc potřebným. V roce 2022, jsme se podruhé připojili k výzvě Giving Tuesday vlastním projektem Štědré dny ČEPS, o vítězích hlasovali přímo zaměstnanci společnosti,“ uvedla Hana Klímová, ředitelka Komunikace ČEPS. 

V interním hlasováním zaměstnanci společnosti rozhodli o tom, že podpoří organizaci Děti patří domů a její projekt Staňte se součástí barevného příběhu 2023, který je zaměřen na podporu a rozvoj náhradní rodinné a hostitelské péče v České republice. Jako další vybrali projekty Pomozte nám zorganizovat ozdravný pobyt pro vážně nemocné děti od Nadačního fondu Kapka naděje a Zasazení 3000 smíšených stromů od organizace Home for trees

Zaměstnanci také využili možnosti podpořit v rámci Štědrých dnů dobročinné aktivity i jednoduchou srážkou ze své mzdy a zaslali na účty charitativních organizací dalších téměř 70 tisíc korun. Dohromady tak zaměstnanci ČEPS rozdělili v rámci výzvy Štědré dny ČEPS přes půl milionu korun.

Společnost ČEPS si plně uvědomuje nejen své výsadní postavení v rámci české elektroenergetiky, ale vnímá i svou důležitou úlohu na poli společenské odpovědnosti. CSR aktivity společnosti se zaměřují zejména na sociální pomoc, podporu technického školství a energetické gramotnosti, regionální kulturu a rozvoj sportu dětí, mládeže a hendikepovaných, případně humanitární pomoc. Ročně ČEPS díky svému Dárcovskému programu podpoří stovky projektů.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. 

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 78 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 795 km a 220 kV o délce 1 824 km. 

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.