Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

350 dětí v odlehlé horské oblasti severovýchodní Indie může studovat jen díky pomoci mnoha dobrých lidí. Tyto děti SADBA skrze dárce podporuje a posílá jim každoročně příspěvek na školné, bez něhož by si kvalitní vzdělání, a tím i naději na lepší budoucnost, nemohly dovolit.

O naší organizaci

SADBA dlouhodobě působí v severovýchodní Indii. Dříve do této oblasti vysílala dobrovolníky, kteří učili na školách a věnovali se dětem ve volném čase. Výše zmíněný projekt na podporu vzdělávání, v rámci kterého přispíváme dětem na školné, vznikl na základě dobré spolupráce s organizací Bosco Mangaal. Nově se zaměřujeme i na pedagogy, kterým hradíme vzdělávací kurzy, protože bez kvalitních pedagogů získají žáci jen obtížně dobré vzdělání. Jen kvalifikovaný pedagog dokáže děti lépe zaujmout a připravit je tak k dalšímu studiu a pomoci nasměrovat je k životnímu povolání