Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Lidé mohou umírat bez bolesti, důstojně a v souladu se svými hodnotami díky paliativní péči. V České republice je však tato péče stále málo dostupná. My to už 7 let měníme skrze výzkumné aktivity, vzdělávací akce a osvětové kampaně.

O naší organizaci

Věříme, že pokud vytvoříme společnost, ve které se bude lépe umírat, vytvoříme také společnost ve které se bude lépe žít. Vedeme vlastní výzkumy, jejichž výsledky umožňují lepší rozhodování odborné i laické veřejnosti v oblastech spojených s péčí v závěru života. Organizujeme odborné konference, kurzy a osvětové kampaně, které ve společnosti mění pohled na umírání.