Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výzva má za cíl pomoci lidem se zkušeností s  duševním onemocněním. Ti mají často strach, že by je blízcí a známí odsoudili nebo odmítli, a tak se jim se svými těžkostmi nesvěří. Své duševní potíže tají, a odbornou pomoc vyhledají mnohdy pozdě nebo vůbec. Výsledkem je zhoršení jejich stavu, ale i delší čas nutný k zotavení. Skrývání duševních potíží může mít až fatální následky, projevující se například zvýšeným rizikem sebevraždy. 

Sdílejte výzvu na sociálních sítích podle instrukcí na našem webu a dejte tak najevo lidem ve vašem okolí, že mluvit o duševních potížích je v pořádku. Můžete jim tím zlepšit nebo i zachránit život! 

Pomoci lidem s  duševními potížemi můžete ale i finančním příspěvkem do sbírky Zotavení je možné. Ta je určena na realizaci aktivit vedoucích k začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti, jako jsou destigmatizační akce, financování volnočasových aktivit, nákup vybavení využívaného klienty či vzdělávání v oblasti Zotavení.

O naší organizaci

Práh jižní Morava, z. ú. podporuje lidi s  duševními potížemi při začleňování se do běžného života. Provází je v základních životních oblastech, jako jsou získání a udržení práce, schopnost samostatně bydlet, pečovat o své zdraví i mezilidské vztahy, vzdělávat se a smysluplně trávit volný čas.