Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pravidelně 2x do roka organizujeme pro pacienty s ALS a jejich doprovod rekondiční pobyty. Je to jedna z našich nejdůležitějších činností. Velká koncentrace odborníků, společné chvíle s pacienty a jejich rodinami. Jejich cílem je, aby naši pacienti s problematikou ALS nebyli sami.

Součástí pobytu jsou odborné přednášky a také individuální konzultace s odborníky z oborů:
• neurologie 
• psychiatrie 
• logopedie 
• fyzioterapie 
• sociální problematiky 
• kompenzační pomůcky

Naše pobyty bývají jedinečné i z důvodu vysoké koncentrace odborníků přímo na místě pobytu. 

O naší organizaci

Alsa z.s. je sdružení dobrovolníků z řad neurologů, psychiatrů, fyzioterapeutů, logopedů, sociálních pracovníků, které vzniklo na půdě Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Působíme v ČR jako jediná organizace, která se zabývá onemocněním ALS. Chceme nemocným vybudovat zázemí takové, aby jejich život s touto smrtelnou diagnózou byl důstojný.