Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pomozte zachránit mořské želvy před vyhynutím

Organizace

Chráníme mořské želvy z.s.

Snižování biodiverzity oceánů má negativní dopad na životní prostředí a kvalitu našich životů. Projekt Pool Ain’t Cool je krátký snímek, vyprávějící příběh o tom, jak neetické chování turistů ovlivňuje populaci mořských želv.

Lidé ke svým rozhodnutím často potřebují silné příběhy, které v nich probudí emoce a touhu je následovat. Příběhy jsou způsobem, jak ukázat lidem cestu k zapojení do změny. Cílem projektu je edukovat veřejnost o problémech neetického turistického ruchu a jeho přímý vliv na populaci kriticky ohrožených mořkských želv.

Projekt vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací Chráníme mořské želvy z.s, která díky své činnosti pomohla k vylíhnutí více než 2 milionům těchto ohrožených zvířat.              

O naší organizaci

Cílem projektu Chráníme mořské želvy je chránit želvy před pytláky. Kromě přímé ochrany líhních pláží se věnujeme vzdělávání, spolupracujeme s vládami, tvoříme vzdělávací materiály. Pravidelně také navštěvujeme školy, kde vzděláváme o situaci želv a možnostech, jak jim můžeme pomoci.