Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pomozme společně naplnit sny o bydlení, práci a kamarádech lidem, kteří to v životě mají o něco těžší: přispějte finančně nebo se staňte dobrovolníkem. Cílem aktivity je poskytnout co nejefektivnější bezplatnou podporu lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 12 do 65 let a jejich rodinám v Brně a Jihomoravském kraji tak, aby v budoucnu mohli co nejvíce samostatně bydlet, pracovat, vzdělávat se, vést přátelské vztahy a kvalitně trávit svůj volný čas, aby byli schopni vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech a zajistit svoje životní potřeby. Cílíme na osoby a jejich rodiny, které jsou ochotny a schopny se na řešení své situace aktivně podílet.

Spolupracujeme se sociálními odbory, službami, nemocnicemi, školami, lékaři, poradnami ad. Kromě individuální podpory s mladšími klienty podnikáme skupinové výlety a exkurze, dospělí klienti se pravidelně setkávají při vaření a plánujeme pro ně cyklus vzdělávání (finanční gramotnost aj.). Pro klienty v JMK hledáme dobrovolníky.

O naší organizaci

Slezská diakonie podporuje rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji, aby svou obtížnou životní situaci lépe zvládaly a žily plnohodnotný život. Poskytujeme jim ranou péči, osobní asistenci, sociální rehabilitaci, sdílenou péči homesharing a odborné doplňkové služby.