Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Jsme Sociální klinika – nezisková organizace, jejímž posláním je poskytovat kvalitní a dostupné terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Právě těmto lidem nabízíme v rámci akce Giving Tuesday bezplatnou pomoc ve formě 3 online krizových konzultací. Jedná se o službu poskytovanou zkušenými psychoterapeuty nebo krizovými interventy, kterou může využít každý, kdo potřebuje rychle řešit akutní psychickou zátěž způsobenou nenadálým životním zvratem. Jsme službou ze srdce a pomůžeme vám se v životě znovu nadechnout! Chcete-li naší služby využít, registrujte se zde: https://www.socialniklinika.cz/aktualne/3-konzultace-zdarma-0.

O naší organizaci

Příběh Sociální kliniky se začal psát v roce 2014, a to jako projekt Českého institutu biosyntézy. Psychoterapeutky Barbora Janečková spolu s Yvonnou Luckou založením Sociální kliniky reagovaly na složité podmínky v českém prostředí, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění nebyla a stále není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Počet potřebných stále převyšuje časové možnosti terapeutů, kteří jsou hrazení ze zdravotního pojištění. Právě proto vznikla Sociální klinika, která poskytuje dvě služby: krátkodobou terapii a 3 online konzultace, obě tyto služby včas a dostupně. Přijetí do krátkodobé terapie navíc předchází tzv. mapující rozhovor, během nějž klient s terapeutem určí hlavní téma terapie, popř. terapeut doporučí klientovi vhodnější službu.