Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Společně s vámi zajistíme kufřík vzpomínek pro každé odložené miminko v ČR. Děkujeme, že s námi myslíte na ty nejmenší, který svůj životní start nemohou nijak ovlivnit.   Projekt Život v kufříku se věnuje problematice psychosociálního vývoje odložených novorozenců. Až 500 dětí každý rok opouští porodnici bez své biologické matky a putují do náhradní rodinné péče /pěstouni, dětská centra, aj./ pouze s propouštěcí zprávou. Nedozví se z ní ale, jak přišlo na svět, jak vypadalo ani, kdo ho choval v náručí místo maminky, nemají první otisk ručičky, první fotku, první hračku atd.   Málokdo si dovede představit, jak těžké je pro děti vyrovnat se v dospívání s tím, že je matka po porodu odložila. Cítí se nechtěné, nevědí nic o začátku svého života, nemohou srovnávat svou podobu s vlastními dětmi a prožívat pocit rodinné sounáležitosti. Život v kufříku jim dává vědět, že i tyto děti byly milovány, s láskou chovány sestřičkami, opečovávány lékaři, že jim babičky v domovech pro seniory ručně vyrobily hračky a myslely na ně. Kufřík nese jasnou zprávu: Jsi pro nás důležitý a stál jsi nám za to, abychom pro tebe tohle všechno připravili!   Život v kufříku symbolizuje vazby, vztahy, komunikaci, životní příběhy a kotvy tolik důležité pro sebepřijetí a identitu každého z nás.

O naší organizaci

Nadační fond La Vida Loca se svými aktivitami snaží přispět k osvětě společnosti v problematice odložených miminek a celkově usiluje o zdravou společnost. Nadační fond La VIDA LOCA má jako stěžejní projekt právě výše uvedený projekt na podporu odložených novorozenců - Život v kufříku. Ale k dalším činnostem NF patří projekty na podporu rodiny Online projekt (Život a zdravá rodina) a hloubkový program péče o sebe zaměřený na zdravotníky- Sebezáchranka. Oba projekty se ukázaly jako velmi důležité, neboť covidová doba přinesla mnohé změny a především v řadách zdravotníků došlo k jejich maximálnímu zatížení a tím spíše u nich nedošlo k sebepéči. Oblast rodiny byla také velmi zasažena, proto jsou oba další projekty NF velmi aktuální. Od roku 2015 úspěšně realizujeme a rozšiřujeme hlavní projekt na pomoc miminkům, kdy se nám podařilo zapojit do projektu úžasných 59 porodnic po celé České republice a další porodnice čekají. Se všemi zapojenými porodnicemi pravidelně komunikujeme a v případě potřeby doplňujeme dalšími kufříky.