Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Židle ale nestačí. K tomu, aby se nám dařilo s klienty tvořit stabilní a bezpečný domov, potřebujeme další vybavení domácnosti. Vracíme lidem v dlouhodobé bytové nouzi (žijícím na ulici nebo v nevhodných podmínkách) šanci na celkové zlepšení jejich situace a plnohodnotný život. Byty zajistit umíme, s vybavením potřebujeme pomoci. 

Sociální bydlení v Moravské Třebové má zajistit bydlení lidem, kteří mají k bydlení ztížený nebo znemožněný přístup. Prostřednictvím Kontaktního centra a jeho poradenství řešíme bytovou situaci domácností, jednotlivců i rodin. Cílem je zabránit jejich propadu do bezdomovectví.

O naší organizaci

Posláním organizace SKP-CENTRUM, o.p.s. je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a provázaný systém služeb.