Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pomozte nám budovat systém hostitelské péče v ČR. Dětem v dětských domovech (DD) zajišťuje bezpečnou vazbu na osobu, která jim zprostředkuje chybějící sociální vazby, ukáže, jak fungují mezilidské vztahy v rodině, a pomůže na cestě k osamostatnění. Hostitelská péče je vhodná u dětí z DD, které mají objektivně nižší šance na pěstounskou péči (starší děti, sourozenecké skupiny). Tyto děti dospívají bez bezpečných rodinných vztahů. Hostitelé dítěti usnadní přechod do dospělosti, naváží přátelský vztah a pomohou mu překonat těžkosti dospívání. Zůstanou mu po opuštění DD jako osoba blízká. Jsou důležitou citovou kotvou a pomáhají dítěti nejen se začleněním mezi ostatní, ale především tím, že je mají upřímně rádi. Děti vidí, jak funguje běžná rodina a uvědomí si také vlastní hodnoty. Díky tomu z nich mohou vyrůst zodpovědní dospělí, kteří se stanou dobrými rodiči, spolupracovníky, sousedy. Cílem projektu je protnout bludný kruh ústavní výchovy předávané z generace na generaci.

O naší organizaci

Již od roku 2008 podporujeme a rozvíjíme náhradní rodinnou péči (dále jen NRP) a hostitelskou péči v České republice. Naším hlavním cílem je naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí". Doprovázíme pěstouny a osvojitele. Realizujeme vzdělávací, respitní a osvětové akce. Vedeme poradnu.