Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Den zvířat je největší charitativní sbírka, která se koná pro 129 útulků z celé České republiky. Jedná se o sbírku pro psí, kočičí útulky, ale také i pro zařízení, která pomáhají týraným koním, hospodářským zvířatům. Celý výtěžek sbírky bude po skončení akce rozdělen mezi všechny útulky rovným dílem.

V roce 2019 proběhl první ročník a vybralo se 428 689 Kč, v roce 2020 se mezi 112 útulků rozdělilo 1 177 199 Kč, v roce 2021 dostalo 126 útulků 1 708 419 Kč a v roce 2022 121 útulků si rozdělilo 2 573 000 Kč.

Suplujeme roli státu, obcí a společnosti, kdy zvířata mimo naše domovy jsou přehlíženy. 

O naší organizaci

Spolek zachraňuje týraná a opuštěná zvířata. Pomohli jsme již 201 útulkům částkou 15 050 000 Kč! Finanční dary nám umožňují co nejrychleji pomáhat hradit akutní operace, při živelných pohromách neztrácíme drahocenný čas, ale reagujeme okamžitě.