Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v posledních desetiletích se přenesla léčbu do ústavů, mimo domov. Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším osobám léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované pečovatelky. Poskytnutím daru umožníte naší organizaci poskytnout hodinu péče klientům, kteří si sami nemohou dovolit služby profesionální pečovatelky. Uleví se tím blízkým a rodinným příslušníkům, kteří odevzdávají maximum a zaslouží si pomoc v těchto těžkých časech. Pečovatelská služba Generace Care z.ú., zajišťuje pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

O naší organizaci

Pečovatelská služba Generace Care z.ú., funguje V Brně a okolí za účelem poskytovat, co nejširší komplex služeb tak, abychom poskytli účinnou pomoc uživatelům a jejich rodinám podle jejich potřeb a dále abychom uživatelům umožnili: -kvalitní život v jejich přirozeném prostředí -zachovat jejich dosavadní sociální vazby -co nejvíce oddálit jejich pobyt v ústavních zařízeních