Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Projekt bude realizovat NADĚJE pro Ústecký kraj, a to ve městech, kde poskytuje služby lidem bez domova, což jsou: Litoměřice, Klášterec nad Ohří a Kadaň. Hlavním cílem projektu bude zajištění základní zdravotní péče a prevence pro lidí bez domova. Absolvovat standardní ošetření v ordinaci praktického lékaře je pro osoby žijící na ulici složité a mnohdy velice ponižující. Často jsou kvůli vzhledu a zápachu negativně vnímáni ostatními pacienty i zdravotnickým personálem. Někdy je jim ošetření lékařem dokonce zcela odepřeno. V přímém důsledku se tak postupně zhoršuje jejich zdravotní stav a vzrůstá míra ohrožení přenosu infekčních onemocnění. Nejčastěji je trápí nemoci dýchacích cest a kožní onemocnění. Nekvalitní obutí zase bývá příčinou bércových vředů. S příchodem chladného počasí přibývají popáleniny od otevřeného ohně a omrzliny od mrazu. Se všemi těmito problémy se ženy i muži bez domova potýkají venku bez potřebné lékařské péče, kterou jim může poskytnout náš kvalifikovaný zdravotník. V rámci projektu zajistíme zdravotní pomoc v přirozeném prostředí osob bez domova. Ve spolupráci se zdravotními sestrami máme zkušenosti s poskytováním zdravotní péče ve třech našich sociálních službách: Terénní program v Litoměřicích, Nízkoprahové denní centrum v Klášterci nad Ohří a Nízkoprahové denní centrum v Kadani. Na základě našich zkušeností nastolíme harmonogram, kdy zdravotní sestry budou docházet do zmiňovaných služeb (terénu) jednou za dva týdny. Tato periodicita zajistí podchycení vážnějších zdravotních problémů u našich klientů (jako jsou kožní choroby, omrzliny, spáleniny, drobná poranění a odřeniny, respirační onemocnění), které bez péče mohu vyústit až ve fatální následky, a zároveň také sníží riziko přenosu nákaz na běžnou populaci. Projekt terénního zdravotníka sice nesupluje odbornou zdravotní péči, i ve své základní formě má ale opodstatnění pro osoby v tíživé životní situaci. Kromě základní zdravotní pomoci budeme rovněž provádět monitoring zdravotního stavu, v případě potřeby motivovat k návštěvě praktického či odborného lékaře a nabízet odborná doporučení a praktické rady, jakým způsobem lze zdravotním problémům předcházet. V rámci základní zdravotní péče budou sestry využívat následující zdravotní materiál: obvazy, náplasti, volně prodejné masti a léky, dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky a šampony proti vším a jinému hmyzu.

O naší organizaci

NADĚJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme na téměř celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech. NADĚJE PRO: LIDI VE STÁŘÍ - ročně zajišťujeme důstojný život i v této jeho etapě 800 lidem LIDI BEZ DOMOVA - ročně poskytujeme 152 000 noclehů těm, kteří nemají, kam jít LIDI S HANDICAPEM - ročně poskytujeme péči 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem OHROŽENÉ RODINY - ročně pomáháme 550 rodinám v sociální nouzi OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ - v klubech NADĚJE ročně naplňujeme aktivitami volný čas 600 dětí a mladých lidí Poskytujeme služby duchovní, sociální, zdravotní, humanitární a charitativní, poradenské, vzdělávací a výchovné, včetně doplňkových služeb. Snažíme se pomáhat lidem s cílem podpořit jejich kompetence a zlepšit vztahy. Pracujeme s jednotlivci i rodinami, s dětmi, mládeží, dospělými i seniory. Projekt "ZDRAVOTNÍK PRO LIDI BEZ DOMOVA" bude realizovat NADĚJE pro Ústecký kraj.