Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Naše záchranná stanice pro volně žijící živočichy působí již 39 let. Jde o ochranářskou práci, která ovlivňuje zachování a udržení rozmanitosti druhů v naší přírodě. Získané dary budou použity na zajištění péče o přijatá zvířata. Naši záchrannou stanicí prošlo již více než 35 tisíc zraněných, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, zástupci 291 druhů naší fauny. Ročně se jedná o více než 2000 živočichů. Zajišťujeme komplexní péči o volně žijící živočichy na převážné části Moravskoslezského kraje, na velké části Zlínského kraje a okrajově pak v Olomouckém kraji. Komplexní péčí rozuměj: ošetřování, léčení, rehabilitaci, ale také dopravu zvířat do stanice, vypouštění do volné přírody. Hlavní význam bezesporu spočívá v etickém a humánním přístupu k živé přírodě, jde o to alespoň částečně odčinit ty negativní lidské faktory, které výrazně ovlivňují život zvířat. V mnoha případech jsou důvodem nesmírného utrpení a strádání.

O naší organizaci

Naše organizace provozuje záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, ale věnujeme se také ekologické výchově a osvětě - provozujeme návštěvnické středisko Dům přírody Poodří. Dále se věnujeme různých ochranářských projektům. Mezi náš nejznámější projekt patří „Návrat orla skalního do ČR“.