Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Volnočasové aktivity pro zrakově handicapované

Organizace

Osvěta z.s.

Více o nás

Vaše podpora na Giving Tuesday nám umožní pokračovat v provozu pohybového centra pro děti ve věku 3-15 let se zrakovým a kombinovaným postižením. Pohybové centrum je prostor, kde se mohou děti se zrakovým a kombinovaným handicapem beze strachu pohybovat, bezpečně poznávat okolní prostředí a smysluplně trávit volný čas, ať už samy nebo v doprovodu svých rodičů, asistentů, učitelů apod.   Je jen velmi málo míst, kde by tyto děti a jejich rodiny mohly trávit čas zdravým a bezpečným pohybem. Tento projekt jim výrazně zlepší dostupnost pohybových aktivit. Projekt poskytne možnost pohybu až 20 dětem, včetně možnosti zapojení dětí a rodičů z Prahy a Středočeského kraje.   V rámci našeho spolku i přes současnou obtížnou situaci pokračujeme v naší činnosti zajištění volnočasových aktivit pro děti s často velmi komplikovaným handicapem. Pomozte nám prosím i Vy zajistit těmto dětem kvalitní a inovativní volnočasové aktivity pro jejich rozvoj a smysluplné trávení volného času.

O naší organizaci

Spolek Osvěta z.s. vznikl v roce 2017 na Praze 13. Nyní pracuje v rámci spolku několik volnočasových aktivit pro zrakově handicapované děti, především pak pohybové centrum v našich originálních prostorách. V rámci pohybového centra jsou v provozu také hudebně-pohybové aktivity pro děti a rodiče. V přidružené šicí dílně vyrábíme naše vlastní pomůcky pro veškeré aktivity pohybové, hudební a výtvarně-taktilní. Dále rozšiřujeme program o unikátní celospolečenskou mezinárodní filmovou iniciativu pro mladistvé. Cílem projektu je nabídnout možnosti trávení volného času i rozvoje osobnosti dětí s postižením zraku skrze pohyb a umění. Aktivity probíhají ve speciálně upraveném prostředí, s využitím vlastních speciálních pomůcek, které otevírají dětem nové možnosti poznávání okolního světa. Děti jsou motivovány k posílení a vývoji skrze přirozené pohyby a ke zvýšenému vnímání vlastního těla v prostoru. Důraz je kladen především na to, že celá rodina zde má unikátní prostor pro cvičení a vývoj. Tak se naše činnost stává sbližující pro celou rodinu a příležitostí pro aktivity i odpočinek, vede k začleňování dětí do společnosti skrze sociální návyky a praktické dovednosti. Veškeré lekce probíhají individuálně a jsou přizpůsobeny každému dítěti zvlášť.