Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pobočka Paměti národa Jižní Čechy bude na Giving Tuesday pořádat zážitkový workshop pro studenty střední školy. Účastníci se při něm seznámí nejen s historickými reáliemi a událostmi minulého století, ale budou také vedeni k hlubšímu zamyšlení se nad jejich příčinami a následky. Studenti se tak budou moci vcítit do životních situací a dilemat lidí, kteří zlomovými okamžiky 2O. století procházeli na vlastní kůži. Workshopy využívají prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a pracují se vzpomínkami pamětníků zaznamenanými na portálu Paměť národa. Workshopy jsou určeny školním třídám, a trvají cca 4 hodiny.

O naší organizaci

Jihočeská pobočka Paměti národa (Post Bellum) již čtvrtým rokem působí v tomto regionu. Natáčíme osudy pamětníků, bouřlivého 20. století., pořádáme výstavy, přednášky, veřejné akce a vzdělávací projekty. Během těchto čtyř let pobočka zaznamenala bezmála 200 jihočeských příběhů, které by jinak pravděpodobně zapadly, nebo odešly společně s pamětníky. 200 příběhů Jihočeského kraje, které přibyly do archivu Paměti národa, který je v současnosti třetím největším archivem pamětníků na světě. Vzdělávacích programů se zúčastnily už tisíce dětí na základních i středních školách v kraji. Vyhledáváme specificky jihočeská témata, zabýváme se fenomény pohraničí, Lipenskem, třetím odbojem a mnoha dalšími tématy. Naše práce je zacílena na dlouhodobé udržení unikátní paměti generace našich babiček a dědů. Jejich vzpomínky tu mohou díky archivu Paměti národa zůstat pro další generace. Díky jejich vyprávění můžeme předávat bezprostřední zkušenosti s nacismem, nebo komunismem i dnešním dětem, které si s těmito pamětníky mnohdy už nebudou moci přímo povídat.