Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Udělejte červen laskavější díky dobrým skutkům

20. 5. 2023

Dejte si závazek, že uděláte více dobrých skutků i v následujícím roce. Motivujte a inspirujte další k dárcovství, dobrovolnictví a prosté laskavosti. Dobročinnost navíc v lidech aktivuje hormon štěstí. Pojďme konat dobro nejen jeden den v roce, udělejme štědré každé úterý v červnu v rámci #GivingEveryTuesday.

úterý 6. 6. | Oslavte životní prostředí

Světový den životního prostředí 2023 je připomínkou toho, že na činech lidí v oblasti znečištění plastem skutečně záleží. Kroky, které vlády a podniky podnikají v boji proti znečištění plasty, jsou důsledkem této činnosti. Je na čase tato opatření urychlit a přejít jako společnost na oběhové hospodářství. Tématem letošních oslav je #BeatPlasticPollution.

Jak se zapojit?

úterý 13. 6. | Darujte krev

Země po celém světě každoročně slaví Světový den dárců krve (WBDD). Cílem této akce je zvýšit povědomí o potřebě bezpečné krve a dalších krevních derivátů a poděkovat všem dobrovolným bezplatným dárcům, kteří darují krev pro lidi, jež neznají. Přístup k bezpečné krvi v dostatečném množství je totiž klíčovou součástí účinného zdravotnického systému. 

Jak se zapojit?

úterý 20. 6. | Pomozte uprchlíkům

Každý rok si 20. června svět připomíná Světový den uprchlíků, mezinárodní den na počest lidí, kteří byli nuceni uprchnout z vlastní země. Společně se můžeme zasazovat o jejich právo hledat bezpečí, budovat podporu pro jejich ekonomické a sociální začlenění a prosazovat řešení jejich nelehké situace. Tento den je příležitostí k posílení empatie a pochopení jejich těžké situace a k uznání jejich odhodlání při obnově života.

Jak se zapojit?

 

úterý 27. 6. | Podpořte malé podniky

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 27. červen Dnem mikropodniků, malých a středních podniků s cílem zvýšit povědomí o jejich obrovském přínosu k dosažení Cílů udržitelného rozvoje od OSN. Malé podniky více než kdy jindy potřebují podporu, protože se potýkají s dopady pandemie COVID, válečných konfliktů i klimatické krize.

Jak se zapojit?

  • Zjišťujte si původ zboží, které kupujete. 
  • Podporujte malé a místní podniky doma i v zahraničí. 
  • Nakupujte v místě bydliště od lokálních producentů.