Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Víte, že rodinám pečujícím o dítě s neurovývojovou odlišností pomáháme už od narození? Autis Centrum, o.p.s. poskytuje v jižních Čechách téměř 50 rodinám dětí s autismem sociální službu raná péče. Cílem práce poradkyň je podpořit v domácím prostředí správný rozvoj dítěte a pomoci rodině překlenout náročné období v raném vývoji dítěte s neurovývojovou odlišností. Včasný nástup odborné péče, zprostředkování zdravotní pomoci, zapůjčení speciálních pomůcek do domácího prostředí zajistí lepší start do života dítěte. Ranou péčí podporujeme rodinu v takové míře, aby se v obtížné životní situaci zorientovala, mohla nadále fungovat a aktivně podporovat své dítě. Naším cílem je, aby rodina dítěte s postižením žila plnohodnotný život a neocitla se v sociální izolaci. Na naši péči čeká v současnosti dalších 14 rodin. Pomozte nám zajistit ranou péči i pro ně. Díky Vám budeme moci dojíždět do dalších rodin a zakoupit nové speciální rehabilitační pomůcky. Za podporu děkujeme, má to smysl!

O naší organizaci

Nikdo si z důvodu svého postižení nezaslouží žít v ústavu nebo stranou společnosti. Autis Centrum pomáhá dětem a dospělým s autismem a jejich rodinám na cestě k běžnému životu. Poskytujeme sociální službu raná péče, odlehčovací službu, sociálně aktivizační službu a týdenní stacionář.