Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Současné kapacity pobytových zařízení, která o lidi s těžší formou autismu pečují, jsou nedostačující. My v Diakonii Praha právě stavíme nové centrum, kde v roce 2023 otevřeme sociální službu domov se zvláštním režimem právě pro osoby s autismem. Centrum bude fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně a bude stabilním domovem pro 9 dospělých klientů s těžší formou autismu s trvalým bydlištěm v Praze, kteří potřebují individuální, intenzivní a hlavně neustálou péči. Cílem je vytvořit příjemné a důstojné místo s neustálou péčí pro budoucí klienty a také přinést ulehčení celým jejich rodinám, které fungují ve velmi náročném, často až beznadějném režimu.   Díky Vašim darům zvládneme domov postavit a zlepšit životy řady lidí. Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši!

O naší organizaci

Diakonie Praha podporuje děti a dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením tak, aby mohli žít život co nejvíce podobný svým vrstevníkům. Je tu pro lidi s postižením a jejich rodiny už od roku 1990 a poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby v 8 sociálních službách. .