Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Předmětem této žádosti je podpora služeb pro rodiny s dětmi, které mají preventivní a podpůrný charakter. Mělo by se jednat o "nenásilné" aktivity, které si kladou za cíl navázat vztah s rodinami a dětmi, smysluplně s nimi trávit čas, snažit o prevenci sociálně patologických jevů a kriminality. Pokud se pracovníkovi podaří detekovat problém, je pak jeho úkolem citlivě s rodinou situaci probrat a rodinu buď nasměrovat do adekvátních služeb, které dlouhodobě pracují s klienty a nebo, pokud to situace umožňuje, v rámci několika málo konzultací rodině pomoci buď na základě vlastních zkušeností, znalostí a dovedností, nebo za pomoci některého z kolegů z naší organizace (k dispozici je multidisciplinární tým - sociální pracovnice, speciální pedagožka, psycholožka). Práci s dětmi se budou věnovat jak naši dobrovolníci, tak koordinátorka projektu.

O naší organizaci

Alfou a omegou naší organizace je dobrovolnictví v regionu Kladna. Dobrovolník věnuje nezištně svůj volný čas, aby jej strávil pomocí druhým, především pak těm nejzranitelnějším občanům. Dále poskytujeme rodinné poradenství založené na dlouhodobé a intenzivní spolupráci naší sociální pracovnice a rodiny.