Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Studentský spolek SOCKA, pořádá v rámci Giving Tuesday v prostorech FF UK potravinovou sbírku, za účelem darování do potravinové banky.

O naší organizaci

SOCKA, Spolek studentů sociologie FF UK, je platforma pro setkávání studentů, vyučujících a zájemců nejen o sociologii, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru.
Činnost spolku by měla přispívat k oživení oboru sociologie na FF UK a napomoci zabývání se sociologickými otázkami a společností v rozličných kontextech.