Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Společně s vámi již 7 rokem zajišťujeme kufřík vzpomínek pro odložená miminka v ČR. Děkujeme, že s námi myslíte na ty nejmenší, kteří svůj životní start nemohou nijak ovlivnit. O projektu: Projekt Život v kufříku se věnuje problematice psychosociálního vývoje odložených novorozenců. Až 500 dětí každý rok opouští porodnici bez své biologické matky a putují do náhradní rodinné péče/pěstouni, dětská centra, aj./ pouze s propouštěcí zprávou. Nedozví se z ní ale, jak přišlo na svět, jak vypadalo, ani kdo ho choval v náručí místo maminky, nemají první otisk ručičky, první fotku, první hračku atd. Málokdo si dovede představit, jak těžké je pro děti vyrovnat se v dospívání s tím, že je matka po porodu odložila. Cítí se nechtěné, nevědí nic o začátku svého života, nemohou srovnávat svou podobu s vlastními dětmi a prožívat pocit rodinné sounáležitosti. Život v kufříku jim dává vědět, že i tyto děti byly milovány, s láskou chovány sestřičkami, opečovávány lékaři, že jim babičky v domovech pro seniory ručně vyrobily hračky a myslely na ně. Kufřík nese jasnou zprávu: Jsi pro nás důležitý a stál jsi nám za to, abychom pro tebe tohle všechno připravili! Život v kufříku symbolizuje vazby, vztahy, komunikaci, životní příběhy a kotvy tolik důležité pro sebepřijetí a identitu každého z nás.

O naší organizaci

Nadační fond La Vida Loca se svými aktivitami snaží přispět k osvětě společnosti v problematice odložených miminek a celkově usiluje o zdravou českou společnost. Na toto téma navazujeme i dalším projektem "PRÁVO OHROŽENÝCH DĚTÍ NA SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH". Projekt podporuje zdravé budování identity u dětí 0 - 6 let v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát svůj životní příběh - odkud je a jak přišlo na svět. ​Náplní projektu je vytvoření sítě spolupráce na přípravu, pilotní ověření a implementaci nové metody práce se životním příběhem ohrožených dětí - tedy aktivní prosazování práva na sebeurčení a zpevnění jejich pozitivní identity. více o projektu zde: https://www.zivotvkufriku.cz/pravo-ohrozenych-deti Nadační fond La VIDA LOCA má jako stěžejní projekt právě projekt Život v kufříku, ale k dalším činnostem NF patří projekty na podporu rodiny "Život a zdravá rodina" a hloubkový program péče o sebe zaměřený na zdravotníky, "Sebezáchranka". Od roku 2015 našimi kurzy prošlo více než 600 dospělých účastníků a 300 dětí. Celkem jsme také zachránily vzpomínky více než 1700 odloženým dětem, které jsme obdarovali našimi kufříky. V ČR zastáváme výjimečné postavení na poli neziskové sféry: jako jediní spolupracujeme s 60 porodnicemi napříč republikou a komplexně řešíme problematiku zdravého budování identity a psychosociláního vývoje odložených novorozenců.