Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vraťme společně nemocné děti zpátky do kolektivu! Ozdravný pobyt se bude konat v roce 2023 pro 30 dětských pacientů Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, kteří jsou např. po orgánových transplantacích, po léčbě vážného onemocnění vnitřních orgánů, nebo nádorového onemocnění. Významem ozdravného pobytu není jen zlepšení zdravotního a fyzického stavu pacientů, ale tyto aktivity přispívají i ke zlepšení jejich psychického pohodlí. Léčba dětských pacientů s takto závažným onemocněním je dlouhodobou záležitostí. Děti jsou na několik měsíců vyřazené z kolektivu, je omezen jejich kontakt s rodinou, i s kamarády a ozdravný pobyt jim tak pomůže obnovit sociální kontakty. V neposlední řadě jsou pak pobyty alespoň malou odměnou za boj, který kvůli nemoci musely děti i jejich rodiče absolvovat. Pobyty jsou organizované za stálého lékařského dohledu zdravotníků FN Motol, což je zejména pro rodiče důležitým faktorem, aby si mohli s dětmi v klidu takto strávený čas užít.

O naší organizaci

Společně s předními lékaři, odborníky a partnery zvyšujeme šanci na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním. Našimi hlavními oblastmi zájmu jsou hematologie, onkologie a velmi úzce související psychiatrie. Od roku 2000 pomáháme dětem a jejich rodinám skrze nákupy přístrojů, rekonstrukce dětských oddělení a lékařských pracovišť, podporu výzkumu, edukaci veřejnosti a další aktivity. Naše podpora míří od novorozeneckých, přes pediatrická a onkologická oddělení až po paliativní péči.