Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Hospic Sv. Jiří poskytuje své služby nevyléčitelně nemocným, umírajícím.

Naším posláním je zajistit, aby mohli závěr svého života prožít v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako smysluplnou součást života a to po stránce zdravotní, psychické, sociální i spirituální.

Je jim k dispozici mutidisciplinární tým oborníků, který navštěvuje umírající na území celého Karlovarského kraje. Denně tak za klienty najezdí kolem 200 km.

Z důvodu velké vytíženosti našich zdravotníků, bychom rádi zaměstnali další dvě zdravotní sestry, chybí však potřebné finance na jejich mzdy i potřebné vybavení. Abychom mohli našemu poslání dostát, potřebujeme nyní podporu široké veřejnosti.

Přispěním do sbírky „Žijeme umíráním“ či pravidelnými dary na činnost hospice umožníte, aby mohl spokojeně dožít doma v kruhu svých blízkých každý, kdo si to přeje.

O naší organizaci

Poskytujeme služby mobilní specializované paliativní péče nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem v konečné fázi života.

Umírajícím a jejich rodinám je k dispozici tým odborníků ve složení lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, duchovní a fyzioterapeutka.