Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Prostřednictvím Charitní asistenční služby se staráme o seniory, kteří už nejsou soběstační a potřebují pomoc druhé osoby. Velkou roli v péči o ně hrají také jejich rodiny. Chceme pečující rodiny komplexně podporovat. Zajišťujeme proto služby Poradny pro pečující a Podpůrných skupin pro pečující. Obě aktivity jsou navzájem provázány, jsou zdarma a určeny těm, kteří se ocitli v mnohdy nelehké situaci - celodenní péče o osobu blízkou. Naše poradna poskytuje individuální konzultace, pomáhá s vyřízením potřebných formulářů, výběrem kompenzačních pomůcek a mnoho dalšího. V návaznosti na Poradnu provozujeme také Podpůrné skupiny, která poskytují pečujícím bezpečné zázemí pro společné scházení a sdílení. Péče o osobu blízkou je fyzicky i psychicky náročná, je důležité vědět, že v tom člověk není sám. Podejte spolu s námi pomocnou rukou pečujícím rodinám. Váš příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených se zajištěním těchto služeb. Děkujeme, že s námi pomáháte!

O naší organizaci

Pomáháme seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Poskytujeme sociální službu osobní asistence, zajišťujeme provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Chceme komplexně podporovat rodiny pečující o své blízké -služby Poradny a Podpůrné skupiny pro pečující. Provozujeme i charitní bazárek oblečení.