Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Projekt přináší inovativní systém komplexní podpory neformálně pečujících moderním způsobem case managementu za využití Rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu. Pomoc a podpora spočívá v důsledném zjišťování potřeb pečujících, opečovávaných (seniorů, lidí se zdravotním či duševním postižením) a celé jejich rodiny s využitím znalostí a dovedností Rodinného průvodce, ale i na řešení dalších lidských potřeb, které mohou mít přímou či nepřímou souvislost s péčí o blízké. Rodinný průvodce řídí případ a společně s multidisciplinárním týmem (klinický farmaceut, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, trenér paměti, právník, mediátor, zdravotní sestra, sociální pracovnice atd.) předkládá pečujícím nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s celou rodinou formou diagnostiky, koučování, až po jejich odpojení. Rodinný průvodce jednak zhodnotí zdravotní a sociální stav klienta a jeho finanční situaci, provede úvodní screening kognitivních funkcí, zhodnotí domácnost z hlediska bezpečnosti (pády jsou nejčastější příčinou hospitalizací, umístění do zařízení apod.) pomůže navrhnout bezpečnou domácnost. Jedná se o již vyzkoušený inovativní model (od roku 2015 jím prošly stovky pečujících). Vypracuje Plán podpory a nadefinuje odborníky, kteří budou docházet do domácího prostředí a poskytnout pomoc a podporu pečujícímu. Doporučí např. vhodné pomůcky, jak se připravit na návrat z nemocnice, jak seniora mentálně aktivizovat (vhodné tréninky paměti na základě zachovaných schopností), jak se plnohodnotně a vyváženě stravovat, sestavení jídelníčku, zhodnocení medikace, vypracování zprávy praktickému či odbornému lékaři či posouzení potravinových doplňků, jaké právní jednání zvolit (nápomoc, plná moc či omezení svéprávnosti), sepsání a podání odvolání při nepřiznaném Příspěvku na péči atd. V ČR je cca 1 100 000 pečujících, kdy se nejdříve jedná jen třeba o doprovod rodičů k lékaři, vyhledání zdravotních či sociálních služeb až po péči o ně. Při současné zaměstnanosti, která činí cca 5 mil. zaměstnanců, tak každý pátý je pečující. Právě naše pomoc šetří čas i finanční prostředky zaměstnavateli i zaměstnanci, protože přinášíme komplexní pomoc na jednom místě. Pečující nemusí věci řešit nahodile, ale bude mít zajištěnu pomoc všech odborníků.

O naší organizaci

A DOMA z. s. byla založena před 15 lety a její činnost je postavena na dvou základních pilířích. Jedním je poskytování sociální služby osobní asistence /péče o potřebné/ podle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zde máme v rámci Střednědobého plánu na území hl. m. Prahy registrováno 34 000 hodin přímé péče /počtem poskytnutých hodin a inovativními prvky patříme k významným poskytovatelům osobní asistence v Praze/, kterou ročně poskytneme. Cílovou skupinou jsou senioři, lidé se zdravotním postižením a lidé s chronickým duševním onemocněním (především s demencí) od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je časově neomezená, poskytuje se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to v přirozeném prostředí klienta. Benefitem je 100 % garance zastupitelnosti, kdy žádný klient nezůstane bez objednané péče. Druhým pilířem služeb je Středisko pro pečující, kde metodou Rodinného průvodce a za pomoci multidisciplinárního týmu odborníků např. klinického farmaceuta, trenéra paměti, psychoterapeuta, fyzioterapeuta, ošetřovatelství, mediace apod./ pomáháme pečujícím sladit jejich pracovní a osobní život nejen v rámci předání informací, ale odborníci činnosti s nimi fakticky realizují /právník napíše odvolání při nepřiznaném příspěvku na péči, konzultant odnese podat na soud. klinický farmaceut zhodnotí medikaci, edukujeme pečující, jak s ležícím manipulovat atd.