Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

V rámci Giving Tuesday chceme více přiblížit veřejnosti naši dlouholetou práci se zrakově postiženými dětmi. KAFIRA Dětem, je náš pracovní název pro službu sociální rehabilitace, kterou od roku 2014 poskytujeme také dětem od 7 let se zrakovým postižením nebo zrakovým postižení v kombinaci s jiným druhem postižení nebo nemocí, z Moravskoslezského kraje. Zrakové postižení je u nich takového rozsahu, že děti omezuje v běžném životě, a je potřeba přizpůsobit postupy a metody práce s dětmi jejich postižení, nebo je vést k získání nových dovedností, kterými mohou své postižení kompenzovat a vyrovnávat své možnosti při sociálním začleňování. Přidruženým postižením, nemocí nebo znevýhodněním může být: tělesné postižení, lehké, středně těžké až těžké mentální postižení, sluchové postižení, které je kompenzované naslouchadly, popř. dítě zvládne odezírat, poruchy autistického spektra a přidružené poruchy Službu poskytujeme ve střediscích – Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín, nebo v terénu. Provoz služby je celoroční, v pracovní dny, včetně prázdnin a je poskytována zdarma. Mezi hlavní aktivity služby patří: • Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu (vč. nácviku chůze s průvodcem, nácviku pohybu bez průvodce a bez hole ve známém prostředí, nácvik samostatné chůze s bílou holí) • Nácvik Braillova bodového písma (nabízíme i pro rodiče, opatrovníky, asistenty) • Nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek (optických, kamerových, digitálních, pomůcek do domácnosti, pro sebeobsluhu, ke studiu, pro orientaci) • Stimulace smyslového vnímání, rozvoj jemné motoriky a koordinace pohybů (techniky: práce ve snoezelen prostředí, arteterapie, různá hmatová, zraková a sluchová cvičení, vlastní hmatové obrázky, pomůcky apod.) • Výuka anglického jazyka – individuálně vedené výuky s využitím kompenzačních a dalších pomůcek, s metodikou přizpůsobenou potřebám dětí se specifickými potřebami • Aktivizační činnosti (výlety, kreativní dílny, sportovní aktivity) • Předvedení a zapůjčení pomůcek, pomoc s jejich získáním • Sociálně právní poradenství ohledně sociálních dávek, příspěvků a dalších výhod • Pomoc při úpravě domácího prostředí • Organizování setkávání rodičů dětí

O naší organizaci

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, byla založena v roce 2002, se záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením v jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Posláním společnosti je podpora a udržení nezávislého a samostatného života dětí od 7 let a dospělých, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních běžných činnostech. Služby jsou poskytovány v rámci celého Moravskoslezského kraje, ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Naši snahou také je, oslovovat společnost tak, aby sama byla pro uživatelé našich služeb podobným zázemím s tolerancí k odlišnosti a s postojem „oni patří také k nám“. Cílem společnosti je pomoci uživatelům našich služeb překonat a zvládnout jejich nepříznivé sociální situace, žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný a zaměřovat se na podporu v jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Uživateli našich služeb jsou děti od 7 let, dospělí a senioři. Veškeré naše služby poskytujeme bezplatně.