Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Mladí lidé ze znevýhodněného prostředí patří na pracovním trhu mezi jednu z nejohroženějších skupin. Častou příčinnou bývá absence pozitivních vzorů a pracovních návyků, chybějící finančně-právní gramotnost a povědomí o tom, jak široká paleta povolání existuje. Proto je tady projekt ROZHLED, mentoringový program zaměřený na volbu správné kariéry, rozvoj nadání a dovedností a následného osamostatnění se a uplatnění se na trhu práce. Projekt je určený mladým lidem ze sociálně slabých vrstev či jinak znevýhodněného prostředí (komplikovaná situace v rodině, neúplná rodina, pěstounská péče či pobyt v dětském domově, nemoc nebo úmrtí v rodině, špatná finanční situace, aj.). Od roku 2018 dáváme šanci přihlásit se i studentům z běžných rodin, kterými skupinu doplňujeme. Projekt spojuje mladé lidi odlišného prostředí, podporuje diverzitu a sociální empatii.

O naší organizaci

Pomáháme mladým lidem ze znevýhodněného prostředí ve věku 17-26 let. Připravujeme je na to, aby po ukončení studia a odchodu z domova plynule navázali na běžný, samostatný život a nekončili závislí na podpoře státu nebo v nejhorších případech na ulici. Máme jasný cíl, chceme, aby tito mladí lidé uspěli jak v osobním, tak i v profesním životě.