Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Neúnavní se zasazují o zlepšení celkové situace pacientů s ME/CFS a Vy máte možnost přispět ke zlepšení situace také! Co plánujeme realizovat? • Rozšířit poskytování profesionálních a bezplatných skupinových terapií pro pacienty s ME/CFS; • Do ordinací až 2 000 praktických lékařů dostat informaci o diagnostice a péči o pacienty s ME/CFS skrze vlastní mediální kampaň; • Pro pacienty připravit setkání, na kterém by si nemocní mohli v přátelské atmosféře a bez předsudků popovídat o svých radostech i strastech; • Aktivně se zúčastnit kongresů či konferencí s medicínskou tématikou a šířit osvětu o nemoci mezi lékaři; • Každý měsíc se s pacienty a hosty z řad odborníků potkávát na komunitních hovorech, kde budeme probírat pro pacienty důležitá témata; • Zahájit dialog s MPSV a MZ o poskytování adekvátní péče pro nemocné.

O naší organizaci

Jsme jediná nezisková nepacientská organizace v Česku zaměřující se na pomoc pacientů s ME/CFS. Zvyšujeme povědomí o nemoci, pomáháme pacientům v jejich běžném životě a přinášíme více radosti do jejich životů tím, že vedeme s nimi, lékaři i politiky konstruktivní, pozitivní a empatický dialog. Díky tomu také přesně víme, které aktivity vedou ke skutečnému zlepšení současné situace pacientů.