Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve všech svých léčebných a sociálních programech usiluje SANANIM o zapojení svých klientů do normálního, obyčejného života, jaký žije většina z nás - v němž je vyváženě zastoupeno všeho, co považujeme za zdravý a naplněný život. V SANANIMu víme, že součástí léčby musí být i programy zaměřené na získání schopností a dovedností nezbytných pro budování zdravých vztahů i smysluplné trávení volného času. Na tyto programy si ale musí umět sehnat finanční prostředky. Každou korunu, kterou nám darujete, zdvojnásobí náš matching donor! Všem štědrým dárcům srdečně děkujeme za podporu.

O naší organizaci

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.