Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve výzvě Giving Tuesday bychom chtěli požádat o poskytnutí finančního daru na nákup vibro-akustické vodní postele pro naše klienty. Jedna z aktivit pro naše klienty probíhá v rehabilitační místnosti, která svým vybavením vyhovuje k procvičování fyzických dovedností a také obsahuje dva snoezelenové prvky - projektor hvězdné oblohy a interaktivní světelnou kouli. Vzhledem k tomu, že naše rehabilitační místnost má takto omezené množství snoezelenových prvků, nemůžeme stimulovat smyslové vjemy u klientů s vícenásobným postižením, u klientů s poruchou autistického spektra nebo u klientů s těžkým mentálním postižením, pro které je právě tato metoda velmi přínosná. Rádi bychom tedy naši rehabilitační místnost obohatili o vibro-akustickou vodní postel. Ta je jedním ze základních prvků snoezelenu. Pomalé přelévání vody v posteli vytváří příjemné kolísavé pohyby, které doplňují jemné či intenzivnější vibrace hudby. Váš finanční dar by nám pomohl splnit sen našich klientů.

O naší organizaci

Denní stacionář Centrum Zdislava nabízí své služby osobám s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením. Naši klienti navštěvují stacionář pět dní v týdnu a tráví zde svůj volný čas, věnují se činnostem tak, aby mohli zachovávat a rozvíjet své stávající schopnosti a dovednosti.