Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Sociální firma Ergones, která je součástí TyfloCentra Olomouc, o.p.s. od roku 2011, poskytuje pracovní příležitost 15 osobám se zrakovým i jiným postižením, což je 100 % zaměstnanců. Umožňuje jim uplatnění na trhu práce, podporuje samostatnost a osobní rozvoj. V důsledku aktuální situace s inflací, drahými energiemi, poklesu zakázek bychom rádi získali podporu pro udržení těchto pracovních míst. Je pro nás prioritní udržení těchto pracovních míst i za cenu nižších zisků. Proto je pro nás nezbytná podpora donátorů. Díky podpoře bychom mohli i nadále tyto osoby s postižením zaměstnávat a udržet tak úroveň kvality jejich života v této nelehké době.

O naší organizaci

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. se věnuje poskytování sociálních služeb pro zrakově postižené od roku 2001. Každý rok využije našich služeb přibližně 300 zrakově postižených z celého Olomouckého kraje. Naše organizace působí ve dvou oblastech - poskytování registr. sociál. služeb a sociální podnikání.