Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Umožnit co nevíce lidem s postižením, rozdílnou aspirací a očekáváním odpovídající zapojení do plavecké výuky, závodů a možnost vést aktivní životní styl. - 100 osob Plavecké lekce realizované SK KONTAKT BRNO budou probíhat dle unikátní metodiky KONEV. Předkládaný projekt se orientuje na skupiny osob s postižením, které shrnujeme do skupin tzv. kompenzačně rehabilitační a kondičně rehabilitační. Jejich názvy odkazují k hlavnímu cíli plaveckých lekcí u těchto skupin: 1) kompenzovat tělesné nedostatky způsobené zdravotním postižením a rehabilitovat je k větší pohyblivosti; 2) další udržování kondice a její zvyšování. Rehabilitační aspekty obsažené v programu ve vodě působí na zvětšení kloubního rozsahu, vitální kapacity plic, posílení zbytkového funkčního potenciálu, vyrovnání svalových dysbalancí, skolióz, prevenci dekubitů a dalších sekundárních komplikací vyplývajících z konkrétního typu postižení a diagnózy. Struktura lekce: v závislosti na věku a schopnostech plavce 1-3x týdně 0,5 - 1 hodina. Součástí jsou vždy relaxační a uvolňovací cvičení, následující technická cvičení a individualizovaný motiv. Závěr lekce je věnován znovu relaxaci a uvolnění. Kromě rehabilitačních přínosů plavání pro tělo se snažíme o osvojení si dalších kompetencí. Mezi ty patří soustředění se, komunikace s dobrovolníkem, samostatnost při přípravě se na lekci (samostatný průchod šatnou a sprchami) apod. Plavecké lekce probíhají skupinově a individuálně v tandemech plavec-instruktor (dobrovolník). Plavecká výuka bude realizována na základě podpory široké základny dobrovolníků. Počítáme se zapojením 25 dobrovolníků. Dobrovolníci jsou nejčastěji vysokoškolští studenti, ovšem pracujeme i se středoškolskými studenty a všemi zájemci o zapojení do programu. Každý nový dobrovolník projde úvodním školením v metodice KONEV pod vedením pracovníků organizace (4 hodiny teorie a 4 hodiny praktického cvičení ve vodě). Projekt počítá se spoluprací již zapojených dobrovolníků a náborem nových dobrovolníků.

O naší organizaci

Para plavecká výuka pro osoby s postižením (od nejtěžších kombinovaných vad po mírnější postižení) je organizována spolkem SK KONTAKT BRNO a navazuje na více než 20leté působení střediska Brno, KONTAKTU bB. Stále působíme v těsné součinnosti s Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bB, nyní pod novým názvem ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú. Plavání v našem podání směřuje ke zvládnutí samostatného pohybu po hladině a přeneseně pomáhá i k samostatnému pohybu v běžném životě. Výukou plavání sledujeme celkový rozvoj osobnosti – směřujeme k podpoře sebevědomí, odvahy pustit se do nových věcí, schopnosti samostatně se rozhodovat; rehabilitační aspekty obsažené v programu aktivní terapie pohybem ve vodě působí na zvětšení kloubního rozsahu, vitální kapacity plic, posílení zbytkového funkčního potenciálu, vyrovnání svalových dysbalancí, skolióz, prevenci dekubitů a dalších sekundárních komplikací vyplývajících z konkrétního typu postižení a diagnózy. Osoby se zdravotním postižením nemají rovné příležitosti pro realizaci sportovních rehabilitačně-regeneračních aktivit. Náš program nabízí zcela unikátní projekt plavání pro osoby nejen s tělesným postižením s výrazným zdravotním, rehabilitačním i socializačním efektem. Plavci jsou zařazeni do jedné ze tří skupin: individuální, kondiční a sportovní. Každá z kategorií má svoji jedinečnou strukturu lekce, cíl tréninku i přístup vždy s důrazem na rehabilitační aspekt plavání.