Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Finanční podporou pomůžete lidem, kteří se léčí v TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ a v programu CHRPA pro klienty s přidruženým duševním onemocněním. U nás lidé dostávají šanci začít normální život. Nachází odpovědnost za své konání, napravují vztahy s blízkými a získávají jistotu pro budoucnost bez závislosti (nejen na drogách).

Závislost je NEMOC, za kterou často stojí bolavé srdce, pocit beznaděje a osamělosti, ale také špatné zážitky, traumata z dětství.

Pobytová léčba trvající 9–15 měsíců je pro některé klienty jediným východiskem, jak najít nový smysl života.

POTŘEBUJEME pořídit nová horská kola. KOLA A SPORT jsou v rámci TERAPIE využívány jako doplňkový nástroj.

KOLA klienti používají na „cyklo-zátěžácích“ a „cyklo-výletech“, kde překonávají strach či fyzické limity, k jízdám na nákupy či k doktorům (jako ekologický dopravní prostředek).

Číslo bank. účtu: 388061319/0800.

POMOZTE společně s námi klientům na cestě k nezávislosti.

DĚKUJEME VÁM ZA FINANČNÍ PODPORU.

O naší organizaci

Pomáháme klientům se závislostí, i s přidruženým duševním onemocněním. U prevence jsme tu každý rok pro více než 5 tisíc žáků a stovky pedagogů. Pečujeme o blízké, všechny, kteří nás potřebují. Snižujeme rizika na festivalech, chráníme veřejné zdraví. Až 7 z 10 klientů se u nás k závislosti nevrátí.