Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Jak zapojit mileniály, aby podpořili vaši aktivitu

2. 9. 2022

Mileniálové se narodili mezi lety 1981 a 1996. Studium mají za sebou a jsou již nějakou dobu aktivní na trhu práce, kde zaujímají jeho významnou část. Ačkoli nemusí být nyní vašimi největšími dárci, tato generace je připravena utvářet podobu dobročinnosti na další desetiletí. Proto je načase začít přemýšlet nad určitou strategií, jak mileniály zapojit do dobročinných aktivit.

Generace mileniálů má opravdu co nabídnout, společně sdílí hluboké odhodlání budovat lepší svět. Neziskové organizace tak mohou právě díky nim nacházet řešení na dlouhodobé problémy. Avšak za předpokladu, že se dostatečně přizpůsobí jejich potřebám, v opačném případě nebudou mileniálové otálet a půjdou svou vlastní cestou. 

Jejich přízeň bude mít zásadní význam pro dlouhodobou udržitelnost vaší neziskové organizace, a proto se podíváme na to, čím se mileniálové vyznačují, a ukážeme vám způsoby, jak je zapojit do vašich činností. Poznejte generaci mileniálů:

  • Představují digitální generaci

Od používání prvních počítačů v běžných domácnostech až po nejnovější chytré telefony a cloudové aplikace, používají mileniálové pokročilé technologie po celý svůj život. Proto se jim také přezdívá digital natives.

  • Přátelé na ně mají velký vliv

Větší propojení mezi lidmi nabízí mnohem více informací než kdykoli dřív. Z tohoto důvodu se generace mileniálů spoléhá především na názory svých vrstevníků a známých, jinak by se mohli sami ztratit v nepřeberném množství informací ve světě internetu. Od rozhodování o nákupu až po dobročinnost dají spíše na rady a podněty od okruhu svých blízkých, než aby slepě věřili reklamě zvenčí.

  • Nenávidí reklamy a cení si osobitosti

Mileniálové jsou obezřetní spotřebitelé. Už toho viděli dost na to, aby poznali rozdíl mezi komerční nabídkou a oslovením vytvořeným přímo pro ně. Větší váhu dávají názorům svých známých než tomu, co se jim snaží značky podsunout. Dle nedávné studie skupiny McCarthy se ukázalo, že 84 % mileniálů nemá rádo tradiční marketingové strategie nebo jim nedůvěřují. Chtějí se rozhodovat podle svých vlastních požadavků. Častěji se také přiklání k reakcím a názorům influencerů na sociálních sítích a důvěryhodnější jsou pro ně krátká videa, která zachycují skutečné lidi a jejich příběhy.

  • Mají důležitou roli na trhu práce

Generace mileniálů má již dokončená studia a aktivně rozvíjí svou kariéru. Do roku 2025 by právě tato generace měla tvořit 75 % všech pracujících na světě. Nemají v plánu si udržet jednu práci za každou cenu, jejich nároky jsou naopak vysoké a od práce požadují nejen profesní, ale i osobní růst.

  • Bojují za lepší svět

Asi nejsilnějším pojítkem mezi generací mileniálů a vaší neziskovou organizací je to, že jsou silně přesvědčeni o hlubším dopadu svých činů. Cítí povinnost zapojit se do aktivit, které jsou důležité pro zlepšení určitých oblastí. I když se sami neoznačují za aktivisty, cítí se osobně zodpovědní za to, aby zlepšili život nejen sobě, ale i svým blízkým a znevýhodněným skupinám.

Vytvořte pro mileniály takové příležitosti, se kterými se budou moct ztotožnit. Přišli jsme s několika návrhy, jak tyto nové vztahy navázat nebo posílit jejich spojení, pokud již existují:

1. Zlepšete svou online prezentaci

Jakmile se mileniál dozví o vaší organizaci, jeho prvním krokem ke zjištění více informací bude návštěva vašich webových stránek. Ujistěte se proto, že jejich obsah vypadá dobře a stránky se dají intuitivně procházet. Mějte na paměti, že tato generace používá internet již dlouhou dobu, vlastně téměř celý život, a má tak poměrně dost vysoká očekávání. Opravdu se vám vyplatí investovat dostatek času k realizaci kvalitních webových stránek. 

Aktivní působení na Facebooku také zvýší vaši úroveň důvěryhodnosti u mileniálů. Ačkoli má tato sociální síť v dnešní době větší popularitu u starší generace, 41 % mileniálů stále používá Facebook každý den. Důležité je ale říct, abyste Facebook nepoužívali jako primární kanál pro získání nových příznivců z řad mileniálů, ale spíše jako způsob, jak si vybudovat a udržovat veřejný profil, který definuje, kdo jste a o čem je vaše práce.

2. Zaměřte se na dobrovolnictví a budujte tím vzájemně prospěšné vztahy

Pokud vaše nezisková organizace potřebuje obsadit dobrovolnické pozice, požádat mileniály o jejich podporu je skvělý způsob, jak si s nimi vybudovat vztahy. Jsou odhodlaní věnovat svůj čas podpoře toho, na čem jim záleží. Téměř polovina mileniálů dotazovaných v průzkumu Millennial Impact Report za rok 2016 strávila v předchozím měsíci čas dobrovolnictvím.

Dva nejlepší způsoby, jak zapojit dobrovolníky z řad mileniálů, jsou případy, kdy potřebujete zajistit chod různých neplacených aktivit nebo pomoc s vedením nadcházejících akcí.

Zkušenosti z práce na projektech a příležitosti k rozvoji vůdčích schopností jsou pro generaci, která si potrpí na profesní rozvoj, velmi cenné. Dobrovolnictví budou považovat za přínosné na mnoha úrovních: mohou získat nové dovednosti, vy tak můžete získat potřebné služby, a přitom podpořit dobrou věc. Pamatujte, že práce přes večery a víkendy, nebo i projekty vykonávané z domova, budou nejvíce vyhovovat mladším lidem, kteří lépe zvládají skloubení pracovních povinností s dalšími aktivitami.

3. Sdílejte své sbírky online

Mileniálové se nenechají snadno ovlivnit reklamami, dá se říct, že se jim přímo vyhýbají. Při rozmýšlení, čemu by měli vyjádřit svou podporu v online prostředí, jednoznačně důvěřují doporučením svých přátel. Až budete pořádat svou online sbírku, věnujte čas navázání osobního kontaktu s mileniály. Vaše výzva k finanční podpoře bude mít mnohem větší šanci na úspěch, pokud přijde přímo od přítele.

Požádejte je, aby sdíleli vaši kampaň se svými blízkými na sociálních sítích, a dejte jim možnost, aby i oni mohli vytvářet vlastní online sbírky za účelem podpořit vaši organizaci. Zejména pokud u vás již působili jako dobrovolníci, nebudou se zdráhat tyto aktivity sdílet mezi další lidi a rádi tím světu ukážou, že nesou svůj podíl na těchto iniciativách.

Pro zvýšení povědomí o vaší organizaci a získání finančních prostředků je na místě také pořádat různé komunitní akce. Mileniálové tak mají možnost pozvat své přátele a zapojit další podobně smýšlející jedince. Vstupenky můžete nabídnout do předprodeje, a i v průběhu akce vybírat dary.

Zdroj: How to Get Millennials to Support Your Cause - The Modern Nonprofit. The Modern Nonprofit - Start, run, and scale a great impact organization [online]. Copyright © The Modern Nonprofit, 2022 [cit. 31.08.2022]. Dostupné ZDE.