Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Přečtěte si více o programu Štědré dny ČEPS

2. 8. 2022

Společnost ČEPS, provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy v Česku, u příležitosti Giving Tuesday i v roce 2022 otevírá speciální výzvu v rámci svého dárcovského programu. Ze všech výzev, které se do letošního ročníku Giving Tuesday přihlásí a splní kritéria, vybere Asociace společenské odpovědnosti 10 nejzajímavějších projektů, které postoupí do hlasování zaměstnanců ČEPS. Tři organizace, které obdrží od zaměstnanců nejvíce hlasů, získají finanční dar ve výši 150 000 Kč pro každou z nich.

Společnost ČEPS je partnerem Giving Tuesday 2022. Letos již podruhé otevírá u příležitosti Giving Tuesday speciální dárcovský program. Deset nejzajímavějších dobročinných výzev bude představeno zaměstnancům ČEPS, kteří hlasováním rozhodnou, které projekty chtějí podpořit. Tři nejúspěšnější z nich pak budou mít možnost získat od ČEPS podporu každý ve výši 150 000 Kč.

„ČEPS plně vnímá svou roli na poli společenské odpovědnosti. V rámci Dárcovského programu ročně poskytuje podporu stovkám projektů v různých oblastech, od ochrany životního prostředí po pomoc potřebným. V roce 2021 jsme se připojili k výzvě Giving Tuesday vlastním projektem Štědré dny ČEPS, o vítězích hlasovali přímo zaměstnanci společnosti,“ uvedla Hana Klímová, ředitelka Komunikace ČEPS.

Uzávěrka příjmu žádostí do programu ŠTĚDRÉ DNY ČEPS je úterý 15. listopadu 2022. Interní hlasování zaměstnanců ČEPS proběhne ve dnech od 5. do 15. prosince 2022. 

Výzva je směřována na projekty nebo aktivity související s charitativní, humanitární a sociální pomocí:

  • péče o hendikepované
  • péče o seniory
  • péče o mládež
  • podpora lidí v tíživé životní situaci
  • školství a věda
  • výchova a vzdělávání dětí

Finanční dar lze poskytnout příjemci s právní formou: příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, obec v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení.

Jak probíhal první ročník dárcovského programu ŠTĚDRÉ DNY ČEPS?

V roce 2021 se společnost ČEPS poprvé připojila k celosvětové iniciativě Giving Tuesday vlastním projektem Štědré dny ČEPS. První ročník výzvy podpořil neziskové organizace částkou přes 450 tisíc korun.

„Ze spolupráce se společností ČEPS v rámci Giving Tuesday mám velikou radost. Přihlášené projekty získaly v loňském roce možnost ucházet se navíc také o grant ve výši 150 000 Kč, což pro mnohé z nich bylo skvělou přidanou hodnotou. Je skvělé, že jsme mohli spojit síly i letos. Věřím, že štědrý grant obzvláště v této nelehké době neziskové organizace ocení,“ dodala Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Giving Tuesday v Česku již od roku 2016 zastřešuje.

Vybrané podpořené projekty prvního ročníku: 

  • Aby babička a děda mohli být doma, organizace Anděl Strážný:

Projekt vybírá finanční prostředky na podporu vlastní sociální služby tísňové péče, která pomáhá seniorům k tomu, aby mohli být doma a nemuseli do pobytových zařízení nebo ústavů. 

  • O krok blíž k léčbě pro malé anděly, organizace Asociace genové terapie:

Projekt podporuje výzkum hledající léčbu nevyléčitelného Angelmanova syndromu. Dětí s touto diagnózou je v České republice okolo 100. 

  • ZORA – čtení pro zrakově hendikepované, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR:

Časopis ZORA vychází více než 100 let a pravidelně informuje o tom, co se mezi zrakově postiženými u nás i v zahraničí děje, o nových pomůckách či o nových zákonech týkajících se zdravotně postižených. 

Zaměstnanci měli také možnost srážkou ze mzdy individuálně podpořit i další projekty a organizace dle svého výběru. Ty byly zaměřené na pořízení terapeutických pomůcek, pomoc handicapovaným, dětem z dětských domovů, obcím na jižní Moravě postihnutých živelnou pohromou či psům v útulcích. Prostřednictvím aplikace si zvolili vybraný projekt a výši částky, kterou se jej rozhodli podpořit.

Společnost ČEPS si plně uvědomuje nejen své výsadní postavení v rámci české elektroenergetiky, ale vnímá i svou důležitou úlohu na poli společenské odpovědnosti. CSR aktivity společnosti se zaměřují zejména na sociální pomoc, podporu technického školství a energetické gramotnosti, regionální kulturu a rozvoj sportu dětí, mládeže a hendikepovaných, případně humanitární pomoc. Ročně ČEPS díky svému Dárcovskému programu podpoří stovky projektů.