Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Historické prostory špýcharu na Toulcově dvoře prochází v průběhu času minimálními změnami. Umístěny jsou zde stálé expozice starého zemědělského náčiní a přadných rostlin, které jsou nepravidelně využívány výukovými programy, veřejnost sem zavítá výjimečně. Našimi návštěvníky jsou především rodiny s dětmi, novou expozicí jim představíme edukačně-zábavnou formou běžný život na statku – v domácnosti i hospodářství. Našim cílem je inspirovat návštěvníky k pozitivnímu vztahu k dědictví našich předků i přírodě, a to vše přímo v hlavním městě. Využijeme obrovský potenciál, který toto historické místo a shromážděné exponáty nabízí. Průvodci expozicí budou přímo obyvatelé statku (např. statkář, děti), návštěvníkům popíší své konkrétní role, úkoly i volný čas. Připravíme volně přístupnou expozici s prostorem pro doprovodné aktivity (workshopy, dílničky).

O naší organizaci

Toulcův dvůr je střediskem ekologické výchovy v Praze, ročně k nám zavítá více než 150 tis. návštěvníků. Připravujeme výukové environmentální programy pro děti i osvětové akce pro širokou veřejnost. Součástí areálu je farma s hospodářskými zvířaty, přírodní areál s výjimečnými biotopy i historicky cenná původně gotická budova sýpky (též špýcharu).