Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

V roce 2014 jsme se rozhodli propojit získávání manažerských a organizačních dovedností studentů s pomocí neziskovým organizacím. Nadšení a energie studentů a vyučujících předmětu Manažerské dovednosti na Mendelově univerzitě v Brně jsou vkládány do získávání předmětů a jejich následného prodeje na akci konané v adventním období, Dobrotrh MENDELU. Studenti si sami vybírají, které neziskové organizace podpoří. Výtěžek z akce je věnován na tento dobročinný účel. Celý den je v duchu skvělé předvánoční atmosféry plné krásných vůní, chutí, v doprovodu příjemné hudby a především v duchu konání dobra. Tímto způsobem se Mendelova univerzita v Brně také zapojuje do oslav světového dne dárcovství Giving Tuesday. Letos je akce pořádána jak online formou aukcí na FB události, tak fyzicky v areálu MENDELU.

O naší organizaci

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. V roce 2019 bylo na dobrovolné bázi zřízeno „Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU“ (CSR MENDELU) za účelem propojení všech zájemců o tuto problematiku napříč obory, a to ať z řad studentů, učitelů nebo široké veřejnosti (csr.mendelu.cz). CSR MENDELU pořádá veřejné přednášky a diskuzní setkání s odborníky z praxe na téma CSR a udržitelnosti, organizuje exkurze do společensky odpovědných firem. Dobrovolníci centra z řad studentů se podílí na realizaci projektů na podporu třídění odpadu na kolejích, rozšíření nabídky bufetu o zdravé produkty a projekt sdílených kol a aut apod. Kromě výše zmíněných aktivit vyzývá centrum ke spolupráci ve vědě a výzkumu, a to na národní i mezinárodní úrovni.