Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Na Giving Tuesday bychom rádi připomněli, že myšlenka sounáležitosti mezi lidmi ze všech koutů světa je stále aktuální a že vše, co se děje nám zde na evropském kontinentu, má a ještě bude mít velký dopad na země, které se nacházejí daleko za touto zónou. Tuto myšlenku pomoci a potřebné podpory neseme už více než 17 let. Slouží nám k tomu osvětové kampaně, vydávání různých tiskovin, knih, publikování dopisů dobrovolníků na webových stránkách, sociálních sítích apod. V naší práci vidíme smysl a chceme v ní i nadále pokračovat, prosím, podpořte nás na ní.

O naší organizaci

Dlouhodobě pomáháme chudým dětem a mládeži po celém světě. Činíme tak několika způsoby: jednak přípravou a vysíláním mladých lidí – dobrovolníků do světa, kteří pak až jeden rok působí při některém středisku pro mládež a osobně se starají o děti: vyučují, organizují volnočasové aktivity, pomáhají manuálně, doprovázejí a dodávají naději a někdy sami vymyslí a zprostředkují konkrétní pomoc přímo v daném místě – například zajištění nádrže na pitnou vodu, vybavení učeben apod. Další formou pomoci je finanční podpora krátkodobých či dlouhodobých misijních projektů – momentálně SADBA přispívá v rámci dlouhodobého projektu v severovýchodní Indii tamějším učitelům na vzdělávací kurzy a dětem na školné.