Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Darujte kroužky dětem s Albatros Media

18. 12. 2022

Mnoho rodin se musí uskromňovat tam, kde to dosud nebylo potřeba a chtě-nechtě musí úplně nebo částečně omezovat i volnočasové aktivity svých dětí. Týká se to i u vás? Nezoufejte, Česká rada dětí a mládeže spolu s Eduzměnou vám může pomoct – díky projektu Darujeme kroužky dětem.

Projekt pomáhá rodinám, které pobírají přídavky na dítě i rodinám ukrajinských uprchlíků (pobývající v ČR na základě víza o strpění či víza o dočasné ochraně) s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou získat příspěvek až 2000 Kč na pololetí na každé dítě a následně určit, které organizaci bude příspěvek převeden.

Tuto pomoc je možné poskytnout díky podpoře a štědrosti Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, SAZKA, které doposud přispěly částkou 7 milionů Kč. ČRDM o podpoře jedná dále s MŠMT a UNICEF.

Rodiče či zákonní zástupci mohou žádat o podporu na webu www.darujemekrouzky.cz

Aktuálně probíhá pilotní fáze, během níž si rodiče mohou vybírat mezi organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, jako jsou Junák – český skaut, dobrovolní hasiči, Pionýr, Asociace TOM, Česká tábornická unie, Liga lesní moudrosti, zapojené jsou také domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a tělocvičné jednoty Sokol. V druhém pololetí projekt počítá s rozšířením nabídky o další poskytovatele. 

Příspěvek mohou využít jak rodiče stávajících členů těchto organizací, dokonce i ti, kteří již příspěvky za 1. pololetí zaplatili, tak i rodiče nových potenciálních členů. 

Co je skvělé, podporu je možné použít nejen na členský či oddílový příspěvek, ale také na účastnické poplatky např. na soustředění, víkendovou akci, či na nákup potřebného vybavení pro dítě. Dítěti je tedy z příspěvku možné zakoupit např. i cvičební pomůcky, dres, obuv, náčiní. Záleží vždy na konkrétních potřebách dítěte.

Projekt Darujeme kroužky dětem reaguje na zhoršující se finanční situaci českých i ukrajinských rodičů, kteří si nemohou dovolit své děti zapojit do volnočasových aktivit. Kvůli prudkému zdražování potravin a energií se dostává do finančních problémů stále více rodin s dětmi a samoživitelů. Na kroužky nebo třídní výlety jim už často nezbývají peníze. Děti kvůli tomu ztrácejí ve škole sociální status a jsou vyčleňovány z kolektivu. Podle údajů společnosti Ipsos musejí téměř tři čtvrtiny z výše zmíněných rodičů při zvyšujících se cenách energií a potravin omezovat výdaje související se školní docházkou a mimoškolním vzděláváním. 

Ti ukrajinští stále výrazněji vnímají, že jejich potomek není začleněn do většinového kolektivu. Jak uvádí výzkum PAQ Research, uvedený problém řeší až dvě třetiny těchto rodičů. 

Více informací najdete na webu www.darujemekrouzky.cz