Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zábavu a kamarády touží mít všechny děti bez rozdílu, tedy i ty s handicapem. Proto pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením pořádá naše organizace Domov pro mne zájmové kroužky a příměstské tábory. K dispozici máme vlastní vybavenou bezbariérovou klubovnu v centru Brna, rádi ale s dětmi vyrážíme za zážitky do přírody. Kroužky se konají v průběhu celého školního roku. Aktivity přizpůsobujeme dětem s těžším postižením, u nichž je zapojení do běžného kroužku obtížné. Příměstské tábory pořádáme v době jarních, letních i podzimních prázdnin. Pro děti zajišťujeme pestrý program a celodenní péči zkušených osobních asistentů. Takto cíleně zaměřených kroužků je v Brně a přilehlém okolí stále nedostatek a zájem ze strany rodičů handicapovaných dětí je velký. Díky vaší podpoře budeme moci rozšířit kapacity a nabízené služby, připravit dětem nové zážitky, ale také pořídit nové vybavení klubovny a speciální pomůcky. Pomozte nám vykouzlit více úsměvů a rozzářit více dětských očí tím, že nás v naší činnosti podpoříte!

O naší organizaci

Domov pro mne je nestátní nezisková organizace. Pomáháme lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Zaměřujeme se na podporu rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.