Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Bojujte za mír a spravedlnost v rámci #GivingEveryTuesday

20. 9. 2022

Každé úterý je příležitost! V rámci kampaně #GivingEveryTuesday si může dát kdokoli malý závazek, že každé úterý prožije ve znamení dobra. Tato kampaň představuje takový týdenní rituál štědrosti neboli sérii aktivit, během kterých můžete oslavit slavná výročí a mezinárodní dny dobrým skutkem, projevem laskavosti a dobrovolnictvím. Myšlenka kampaně nabízí jednoduché příležitosti ke zvýšení aktivismu, podpoření dárcovství a budování empatie mezi lidmi napříč komunitami.

Ve středu 21. září oslavíme Mezinárodní den míru, který podporuje SDG 16 a vybízí, abychom pracovali na zajištění silných institucí, abychom dosáhli míru na celém světě. Myslíme si, že soucit, empatie a silný morální kompas jsou pro silnou společnost zásadní. Věříme, že světového míru lze dosáhnout radikální štědrostí, a tím, že darujeme svůj čas a energii budování lepšího světa, ve kterém žijeme.

Tématem letošních oslav je Konec rasismu. Budujme mír (End racism. Build peace). Organizace spojených národů v rámci oslav tohoto dne vyzívá, aby se všichni připojili k úsilí OSN o vytvoření světa bez rasismu a rasové diskriminace. Svět, kde soucit a empatie zvítězí nad podezíravostí a nenávistí. Svět, na který můžeme být skutečně hrdí

Jak se zapojit do bojů za mír?

  • Někdy stačí, aby se jeden člověk postavil za to, co je správné, a začal tak s budováním mírumilovnější a inkluzivnější společnosti. Tím, že se ozvete, když vidíte nespravedlnost, pomáháte zvyšovat povědomí a vytvářet větší příležitosti pro ty, kteří trpí.
  • Ukažte dítěti, že se může chovat laskavě ke zranitelným lidem - bezdomovcům, lidem s tělesným nebo duševním postižením, starším lidem a všem ostatním, kteří se dítěti mohou zdát odlišní.
  • Přijměte osobní závazek k nenásilí. Využijte svůj hlas k získání podpory pro zákaz jaderných zbraní a pro uzákonění nezákonnosti jejich držení a používání.
  • Mír začíná u vás. Obyčejní lidé mohou něco změnit. Kdy jste se naposledy někomu omluvili? Jsou lidé kolem vás respektováni, nebo jsou ignorováni a opomíjeni? Rozhodněte se, že vám bude záležet na tom, co se s nimi děje. Začněte konstruktivní rozhovor s někým, s kým nesouhlasíte.

Pojďte společně s námi konat dobro nejen na Giving Tuesday, ale udělejme štědré každé úterý v rámci kampaně #GivingEveryTuesday.

Jaké další tématické aktivity nás čekají v září 2022?

  • úterý 27. 9. - Pomáhejte seniorům

Přečtěte si, jak mohou neziskové a komunitní organizace využít kampaň #GivingEveryTuesday k většímu propojení, porozumění a kolektivním akcím.

Inspiraci najdete v toolkitu: www.givingtuesday.org/givingeverytuesday-for-organizations (EN).

www.givingtuesday.org/givingeverytuesday-for-organizations (EN).