Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Projekt Aktivně poslepu je jednou z činností Centra aktivního života, které je registrovanou sociální službou a zajišťuje pomoc pro klienty s těžkým zrakovým postižením. Projekt flexibilně reaguje na individuální potřeby nevidomých, kteří mají zájem o aktivní trávení volného času, ale mnohé z aktivit jsou pro ně bez pomoci nedostupné. Nabízí nevidomým různorodé volnočasové aktivity uzpůsobené jejich potřebách. Některé z těchto aktivit jsou v Praze pro cílovou skupinu zcela ojedinělé. Do projektu bude zapojeno přibližně 110 lidí s těžkým zrakovým postižením. Cílem projektu je: • Motivovat nevidomé k aktivnímu trávení volného času a podporovat jejich sociální začlenění. • Umožnit nevidomým účast na vzdělávacích aktivitách, které přispějí k zmírnění informačního deficitu. • Zpřístupnit nevidomým tvůrčí aktivity, které nemohou bez zrakové kontroly vykonávat. Finanční podpora projektu by byla použita na náklady spojené s organizací volnočasových aktivit a nákup materiálu na tvůrčí dílny.

O naší organizaci

Okamžik, z. ú. již dvaadvacátým rokem pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením při jejich začleňování do běžného života, a to prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit. Klade si za cíl maximální profesionalitu svých služeb a podporuje progresivní trendy.