Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

4 způsoby, jak zajistit, aby vaše vztahy s dárci byly odolné vůči recesi

18. 9. 2022

Nikdo přesně neví, jak bude ekonomika vypadat v následujících týdnech a měsících, ale lze odhadovat vysokou míru volatility. Přestože se v době pandemie počet dárců i samotné příspěvky na dobročinné účely zvýšily, očekává se, že brzy dojde k jejich poklesu, stejně jako tomu bylo během velké recese nebo v případě poklesu akcií technologický společností mezi roky 1995 až 2000.

Nejnovější zpráva Fundraising Effectiveness Report o efektivitě fundraisingu totiž uvádí, že dárcovství obecně je od loňského roku na poklesu. Můžete však podniknout kroky, které vaše vztahy s dárci ochrání před recesí a podpoří finanční udržitelnosti vaší neziskové organizace. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout.

1. Proveďte průzkum mezi svými dárci.

Udržet si své dárce je vždy snazší než získat nové, i přesto se však většinou podaří dárce udržet jen ve 40 % případů. Některé z hlavních důvodů a příčin, proč lidé opakovaně nepřispívají, může nezisková organizace ovlivnit:

  • Neziskové organizace znovu nepožádají dárce o další příspěvek. 
  • Podporovatelé dobročinného projektu se necítí být dostatečně oceněni.
  • Neziskové organizace s dárci poté nesdílí, co jejich dary umožnily. 

Abyste mohli s dárci správně komunikovat, je nutné je před tím dobře poznat. Ptejte se dárců na jejich zapojení do vaší práce a mějte na paměti získané informace.

Poté rozdělte dárce do skupin podle jejich chování a zkuste jim následně zaslat pozvánku na určitou akci. Vytvořte personalizovanou pozvánku, která bude dostatečně osobní. S větší pravděpodobností vyvolá příznivou odezvu než jakákoli univerzální výzva, a to z toho důvodu, že pokud se jedinci cítí dostatečně zapojeni, je větší šance, že budou chtít přispívat právě vaší organizaci.

2. Buďte nápadití v projevování díků a velkorysí v tom, co si zaslouží uznání.

Přijděte s nápady, jak svým dárcům dostatečně poděkovat, zde Vám dáváme pár příkladů:

  • Vyznamenejte své dárce a dobrovolné fundraisery na akcích.
  • Oceňte nepeněžní přínosy jako jsou například navázání spojení se sponzorem nebo dobrovolníky.
  • Využijte sociální sítě nebo newslettery k pravidelnému poděkování.
  • V případě, že dárci posíláte děkovný vzkaz, nežádejte o finanční dar, vyjádřete pouze svou vděčnost.

3. Zlepšete způsoby sdílení informací.

Chcete-li udržet zapojení dárců do vašich aktivit, neustále zdůrazňujte, proč je vaše mise důležitá. Sdílením příběhů vašich členů, dobrovolníků i dárců a toho, jaký vliv vaše organizace má ve společnosti, dokazujete, že vaše nezisková organizace je hodna podpory. Pravidelně sdílejte veškeré podrobnosti o vašich příbězích – o zmíněných lidech, místech nebo věcech, které podporujete a o tom, jak vaše organizace pomáhá řešit jejich problémy.

Tímto způsobem poskytujete dárcům informace, které jim pomáhají k vybudování důvěry ve vaši neziskovou organizaci. Čím více způsoby ukážete, jak právě vaše organizace mění svět k lepšímu, tím větší je pravděpodobnost, že vaši dárci budou i nadále přispívat bez ohledu na ekonomickou situaci.

4. Vytvořte udržitelný růst organizace.

Chcete-li dosáhnout úspěchu při proměnlivé inflaci, snižování mezd a nezaměstnanosti, musíte se začít soustředit na dlouhodobé zhodnocení. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout.

  • Zrevidujte své postupy.

Podle nedávného průzkumu téměř osm z deseti neziskových organizací tvrdí, že platí za nástroje, které nejsou dostatečně využívány. Šest z deseti také uvedlo, že nakoupilo specializované vybavení k naplnění pouze jediné potřeby.

Zvyšte efektivitu a snižte náklady tím, že zanalyzujete funkčnost používaných technologií.

  • Vytvořte program měsíčních příspěvků

Zautomatizování měsíčních darů vytváří skupinu oddaných podporovatelů, kteří se mohou stát významnými dárci. Každoměsíčním dárcům zasílejte speciální newsletter a dejte jim vědět, jak vám na nich záleží. Dárci, kteří přispívají v pravidelných intervalech, mají dvakrát vyšší míru retence než jednorázoví dárci a jejich celková hodnota je dvakrát až desetkrát vyšší!

  • Rozvíjejte spolupráce

Ne každá nezisková organizace má dostatek času na to, aby mohla vytvářet rozsáhlé kampaně, navíc je to v nejisté době i dost riskantní. Zvažte proto možnost požádat nejzkušenější dobrovolníky o pořádání akcí spojených s tématem fundraisingu, abyste oslovili potenciální dárce. Příkladem mohou být aktivity, při kterých účastníci označují vaši organizaci na sociálních sítích nebo pokud je účast přímo podmíněna sdílením příspěvku. 

Zdroj:

4 Ways to Make Your Donor Relations Recession Proof. Chronicle of Philanthropy | News, Opinion and Advice about Philanthropic Giving [online]. Copyright © 2022 The Chronicle of Philanthropy [cit. 18.09.2022]. Dostupné ZDE.

The Fundraising Effectiveness Project | Association of Fundraising Professionals. Association of Fundraising Professionals [online]. Copyright © 2022 Association of Fundraising Professionals. All rights reserved. [cit. 18.09.2022]. Dostupné ZDE.