Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Staňte se rodinou Úžasňáků, která podporuje respekt k porodu a odbornou a laskavou péči porodních asistentek. Hledáme mezi vámi 1000 rodin, které nám fandí a mohou nás podpořit v náročné finanční situaci. Již 15 let šíříme povědomí o potřebě kontinuální péče v těhotenství, porodu a šestinedělí. Podporujeme povolání porodní asistentky, vzdělání i kompetence. Hájíme tím také vaše práva. Nyní potřebujeme vaši pomoc. K stabilnímu fungování potřebujeme získat z darů 300 000 Kč. Je to možné. Pokud nás podpoří 1 000 rodin částkou 300 Kč měsíčně nebo jednorázově 3000 Kč. Za cenu jednoho rodinného oběda budeme moci dál pokračovat v naší práci. Mezi aktuální projekty patří například: Rodím v klidu, web a telefonní linka. Těhotným ženám a čerstvým rodičům nabízíme odborné rady porodních asistentek a podporu nejen v náročné době pandemie. Podpora porodních asistentek a rodin právním a odborným poradenstvím. Překlady nejnovějších výzkumů a odborných doporučení ze zahraničí. Perinatální ztráta, Informační portál o perinatální ztrátě pro zdravotnické a pečující profese s informační linkou. Praktické informace a podpora pro porodní asistentky, zdravotní sestry, lékařky a lékaře a pro všechny odborné profese. Vzdělávání porodních asistentek a studentek porodní asistence a profesní podpora. Pomáhejte s námi, protože: Jak se rodíme a umíráme, taková bude naše společnost.

O naší organizaci

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. Náš spolek je demokratickou profesní organizací, která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice. Je zapsaný ve veřejném rejstříku. Statutárním orgánem organizace je Rada Unie porodních asistentek. Členky Rady jsou volené Valnou hromadou jednou za 4 roky.